Vi har tagit fram ett pedagogiskt inspirationsmaterial till skolorna som anknyter till de Globala Målen och kopplar dem till mat. Det går att använda i olika ämnen för gymnasie- och grundskola och utgår från läroplanen. Syftet är att eleverna ska förstå sin egen roll i ett hållbart flöde och att den  mat vi väljer att äta påverkar både vår miljö och hälsa.

Det pedagogiska materialet finns som:

  1. Handboken Framtidens Planetskötare – inspirationsmaterial för lärare
  2. Inspirationsfilm för elever – ”Spelar roll!?”
  3. Tävling för elever ”Bygg din egen Södertäljerulle”
  4. Möjlighet för skolor att göra utställningar, presentationer etc under Södertälje Science Week 2018

1. Handboken Framtidens planetskötare

Handboken Framtidens planetskötareDet är inspirationsmaterial som knyter an till hållbarhet och illustrerar ett hållbart flöde från jord till bord åter till jord. Det utgår från de globala målen och berör både naturvetenskap, samhällsvetenskap och hemkunskap. Materialet följer de olika stegen i en hållbar livsmedelskedja från bonden-förädlaren-grossisten- restaurangen/handeln- måltidsgästen- avfallshanteringen – bonden. Det ger både ett globalt och lokalt perspektiv och har konkreta elevuppgifter som anknyter till de olika teman. Där  finns också länkar för vidare läsning.

Materialet, som är framtaget av MatLust, finns både som Prezi och som pdf.

2. Film – Spela roll!?

Syftet med filmen är att eleverna ska reflektera över sin egen roll som planetskötare.

3. Tävling – bygg din egen Södertäljerulle

Södertäljerullen

Tävlingen är i två steg:

Steg 1:

Lägg upp en hållbar bild på #Södertäljerullen
Vinsten är 5 000 kronor i presentkort på Södertälje Centrum. Vinnaren utses av en jury och tillkännages den 14 oktober på Medborgardagen, Stadshuset.
Tävlingen är öppen för alla. Se tävlingsinstruktioner.

Steg 2:

Här bygger/skapar eleverna sin egen kreativa och innovativa Södertäljerulle med de ingredienser de själva gillar. De motiverar varför just deras Södertäljerulle är bra både för hälsan och planeten. Här tävlar eleverna i två olika kategorier:

  • Kategori 1: För elever som har hemkunskap i årskurs 6–9 i Södertäljes skolor. Varje skola utser sin bästa Södertäljerulle som sedan går vidare till final.
  • Kategori 2: Öppen tävling för alla  i Södertälje som vill skapa sin egen Södertäljerulle.Tävlingsstart för båda kategorierna är den 27 september och tävlingen pågår hela hösten med  inlämning senast 15 december. Finalen hålls under Södertälje Science Week 31 januari till 4 februari 2018. Alla elever i Södertäljes skolor har möjlighet att tävla.

4. Utställningar och presentationer under Södertälje Science Week 31 jan–4 feb, 2018

Skolorna erbjuds att visa upp höstens skolarbete som knyter an till Kickoffens teman; hållbarhet, naturvetenskap och teknik. Det sker under Södertälje Science Week 2018.
Intresseanmälan görs via respektive skolas rektor.


5. Övrigt

Handboken ”Framtidens planetskötare” är sammanställd av  Ida Oquiñena, miljökommunikatör från SLU samt Patricia Svensson, lärare  i NO och teknik (åk 4-9), Naturkunskap (åk Gy) samt Idrott och hälsa ( åk F-Gy), på Rosenborgskolan i Södertälje.

Har du tankar om hur materialet kan utvecklas ännu mer? Välkommen med din feedback!