Under Kickoff Södertälje Science Week 27-29/9, 2017 arrangerar vi ett stort antal olika halvdags- aktiviteter, seminarier och workshops med koppling till näringsliv och framtida utveckling (se program). De kan också kopplas till läroplanen, hållbarhet och de globala målen.

Intresset från Södertäljes skolor är stort.
Alla Södertäljes gymnasieskolor deltar och har fått aktiviteter fördelat till respektive skola och klass. Fråga din rektor om du undrar över din skolas aktiviteter. Det har tyvärr inte varit möjligt att erbjuda val av enskilda aktiviteter då så många som 2.300 gymnasieelever ska samordnas med schema, lokaler och förkunskaper. 10 ooo grundskoleelever kommer att ha aktiviteter kopplade till mat och hållbarhet. 1 000 grundskoleelever i årskurs 7 deltar i framtidsworkshops

(Information för grundskolan längre ner på sidan.)

WIFI

Under Kickoff-dagarna finns en fri wifi, loggin SSCP2017

GYMNASIET

Aktiviteterna är upplagda som halvdagar; förmiddag respektive eftermiddag onsdag 27/9-fredag 29/9. De flesta aktiviteterna är förlagda på Södertälje Science Park och på Tom Tit i norra stadskärnan. Möjlighet finns för skolorna att under hösten arbeta vidare med teman från Kickoffen och presentera resultatet som projektarbeten under Science Week 2018.

Halvdagsaktiviter som passar gymnasieelever oavsett inriktning

Intresset från Södertäljes skolor är stort. Alla Södertäljes gymnasieskolor deltar med 2.300 elever från Tälje, Wendella Hebbe, Torekäll, Focault, Moraberg, St Ragnhild, Mälardalens Tekniska gymnasium, NTI gymnasiet, Södertälje Praktiska, Järna Naturbruks, Vackstanäs och Örjansgymnasiet.

 1. Innovation Camps – Framtid – halvdag
  Workshopar om framtidsutmaningar med olika teman såsom framtidens transporter, arbetsplats, mat och stad. Dessa uppmuntrar till ett entreprenöriellt förhållningssätt. Eleverna workshopar under vägledning i blandade grupper.
 2. Världen & Södertälje – seminarieserier – halvdag
  Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun  ger olika infallsvinklar och aspekter på företagens utmaningar och framtida produkter och tjänster. Seminarierna är 3 gånger x 35 min med paus. Förfriskningar serveras i pausen.
 3. Södertäljerullen-lunch
  Mästerkocken Mathias Dahlgren har komponerat en hållbar lunch som  är bra  såväl för hälsan som planeten.  Den serveras i alla Södertäljes skolor. Den innehåller nya innovativa produkter  där svenska råvaror möter invandrade matkulturer i nya kombinationer. Produkterna är framtagna i MatLusts testbädd av skolkockar och livsmedelsföretag.
  Till Södertäljerullen finns ett inspirationsmaterial till undervisningen i NO/SO som utgår från läroplanen. Syftet är att öka förståelsen för hållbarhet och de globala målen med exempel på en hållbar livsmedelskedja med praktisk koppling till Södertäljerullen. En innovationstävling kommer också att kopplas till detta.
 4. Forskarfredag på Tom Tit– halvdag
  En vetenskapsfestival med fokus på svensk innovation och företagsamhet. Forskarintroduktioner och speed-dejting med forskare i utställningen. Skapar nyfikenhet och vidgar vyerna för vad forskning är och vem som kan bli forskare.
 5. Workshop Morgondagens Digitala skapare
  En kreativ och praktisk workshop där eleverna får uppleva olika möjligheter med den digitala tekniken.

Halvdagsaktiviter som passar gymnasieelever med naturvetenskaplig/teknisk eller motsvarande inriktning

 1. Teknikinspiration med KTH – halvdag
  KTH erbjuder en rad olika spännande föreläsningar med olika teman. Föreläsningarna är 3 gånger x 45 min per tema.
 2. Studiebesök på Acturum Biovation – halvdag
  Life Science forskningsparken anordnar studiebesök där eleverna får träffa forskare, se hur labb ser ut och få inspiration för fortsatta studier.
 3. Mindre specialseminarier
  Forskarträff om kött och proteiner eller dataspelsutveckling.
 4. Låna en ingenjör – till skolan
  Skolorna erbjuds att låna en ingenjör från Scania som berättar om yrket och medverkar i undervisningen.

GRUNDSKOLAN
Ett antal olika aktiviteter som kopplar till läroplanen erbjuds grundskolan. Den största aktiviteten är kopplad till hållbar mat och Södertäljerullen serveras som lunch i skolorna och kopplas därefter till undervisningen.

Aktiviteterna är upplagda som halvdagar; förmiddag respektive eftermiddag onsdag 27/9-fredag 29/9. De flesta aktiviteterna är förlagda till Tom Tit. Möjlighet finns för skolorna att under hösten arbeta vidare med teman från Kickoffen och presentera projektarbeten under Science Week 2018.

 1. Programmering på Tom Tit – halvdag
  Tom Tits erbjuder under hela veckan olika programmeringsworkshops för låg-, mellan- och högstadiet.
 1. Innovation Camps – Framtid – halvdag årskurs 7
  Workshopar om framtidsutmaningar med olika teman kopplade till vardagsutmaningar ex framtiden bostad, skola, mat etc. Dessa uppmuntrar till ett entreprenöriellt förhållningssätt. Eleverna workshopar under vägledning i blandade grupper.
 2. Södertäljerullen
  Södertäljerullen, en specialframtagen hållbar lunch,   bra för såväl hälsan som planeten kommer att serveras i alla Södertäljes skolor. Till lunchen finns ett inspirationsmaterial till undervisningen i Hemkunskap/NO/SO som utgår från läroplanen. Syftet är att öka förståelsen för hållbarhet och de globala målen med exempel på en hållbar livsmedelskedja med praktisk koppling till den serverade lunchen. En innovationstävling kommer också att kopplas till detta.