Målgruppen för Science Week är bred, aktiviteterna kan rikta sig till såväl företag, studenter, gymnasieelever som allmänhet. Kanske har ni något att lansera i samband med Södertälje Science Week?

Hur gör jag för att bli medarrangör?

  • Bestäm vilken aktivitet (workshop/seminarium) ni vill göra med anknytning till forskning, innovation, utveckling eller högre utbildning. (Med hållbarhet och/eller hållbar produktion i fokus
  • Bestäm vilken som är er huvudmålgrupp och vilka ni vill bjuda in

Inspiration till programpunkter

Program för Science Week 2019

Program för Science Week 2018

Program för Science Week skolan 2017

Ditt ansvar som arrangör

Södertälje Science Park står för övergripande kommunikation och samordning av koncept. Alla arrangörer får ett media-kit av oss att använda vid marknadsföring med mallar och logotyper.

Medarrangörer ansvarar själva för:

  • Planering
  • Kostnader
  • Marknadsföring
  • Rekrytering av deltagare
  • Genomförande

Välkommen att skapa framtida möjligheter både för dig, din organisation och för Södertälje!


Kontakt

Lena Mörk
Eventprojektledare
Telefon: 076-648 33 60
Skicka e-post till Lena Mörk

Charlie Watz
Kommunikationsansvarig
Telefon: 076-855 08 14
Skicka e-post till Charlie Watz