Nedan finns material för dig som är medarrangör om tider och vad vi behöver av er, samt material som du kan använda vid marknadsföring av Science Week och er programpunkt/programpunkter.

Manual för medarrangörer med checklista (Word)

Kontaktpersoner på Södertälje Science Park

Frågor om sändning och övergripande om eventet, kontakta Tanya Mineur, projektledare på Södertälje Science Park: tanya.mineur@sscp.se

Frågor om programpunkter och innehåll, kontakta Eva Helén, eva.helen@sscp.se

Programpunkter som ska publiceras skickas till Klas Mattsson, ansvarig för programsidan: klas.mattsson@sscp.se

Marknadsföringsfrågor kontakta Charlie Watz, kommunikationsansvarig på Södertälje Science Park, charlie.watz@sscp.se

Viktiga datum att hålla koll på:

  • Inspelning påbörjas vecka 3
  • Medarrangörsmöte 19/1 kl 8-9
  • Science Week 3-5/2
  • Utvärderingsmöte med medarrangörer 10/2

Loggor att ladda ner

Mapp med logotyper som ni kan ladda ner i png-format (format för webb)

Mapp med loggor i eps-format (format för tryckmaterial)

Material till sociala medier

Texter att använda vid publicering (Word)

Puffar till video-annonser med animerad text (mp4-fil)

Nedan finns bilder till olika sociala medier i png-format

Puff till Facebook och LinkedIn
Instagram händelse