Här hittar du arbetsmaterial för dig som är medarrangör.

Boka mat/fika från Eurest

Filmer att sprida

Teaser om Södertälje Science Week

David Jönsson, student på KTH som fick jobb på AstraZeneca efter Science Week 2018

Eva Helén om Södertälje Science Week

Johanna Strömgren, KTH Leancentrum om Lean under Science Week

Mallar

Mallskiss programpunkt SSW 2019

Mall för programpunkterna att använda i marknadsföring (Word)

Från möten

Presentation från möte 4 september för medarrangörer (PPTX)

Grafiskt material

Du kan antingen ladda ner hela mappen med alla logotyper och banners samt mallar i en mapp, eller dra och släppa var logga för sig på skrivbordet.

Ladda ner hela mappen mediakit för Södertälje Science Week 2019

Logga med vit text:

Logga med svart text:

Logga med bara S:

 

Banners att använda i sociala medier,webb och tryckt material

Kontaktpersoner

Eva Helén
Ansvarig samordnare
E-postadress: eva.helen@sscp.se
Mobil: 08-523 037 57

Charlie Brusvik
Kommunikationsansvarig
E-postadress: charlie.brusvik@sscp.se
Mobil: 076 855 08 14