Scania på Science Week – elektrifiering, hållbar produktion och smarta fabriker

Klas MattssonScience Week

Science Week 2022, som går av stapeln 2-6 februari, har över 60 programpunkter om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling – se hela programmet här. Lars-Henrik Jörnving, Vice President på Scania Group, är ordförande för Södertälje Science Park AB som arrangerar Science Week. – Jag ser mest fram emot de programpunkter som handlar om hållbar produktion. Etableringen av SuPr – … Läs mer

Mångfald och inkludering – så skapas framtidens Scania

Klas MattssonScience Week

Att inte bara kunna överleva utan också växa och utvecklas i en tuff bransch var skälet till att Scania 2016 drog igång utbildningskonceptet Skill Capture. Efter att ha börjat i mindre skala har man snart nått ut till koncernens samtliga 54 000 anställda världen över. Huvudbudskapet: Mångfald och inkludering är nyckeln till framgång. – Hos Scania ser vi individerna som … Läs mer

Så skapar Södertälje digitala lösningar för ett mer hållbart samhälle

Klas MattssonScience Week

Ett avgörande arbete är att knyta samman AI, öppna data och sakernas internet, det vill säga tekniker som gör att maskiner, byggnader och föremål kan styras och prata med varandra. Ett arbete som rönt uppmärksamhet och lett till flera studiebesök från de nordiska grannländerna. Redan 2019 antog Södertälje kommunfullmäktige en digitaliseringsstrategi, som omfattar fyra väldefinierade utvecklingsområden. Det ena är tillgänglighet … Läs mer

Nationella noden SuPr skapar samverkan för hållbar produktion

Charlie WatzScience Week

– Noden handlar inte om vackra dokument, här jobbar vi för att det ska bli verkstad, konstaterar Mats Lundin, verksamhetsledare för SuPr. I början av året lanserades den nationella noden SuPr, förkortning för Sustainable Production, i Södertälje. Uppdragsgivare är innovationsmyndigheten Vinnova. Inom noden samverkar aktörer från industrin, den offentliga sektorn och den akademiska världen för att tillsammans utveckla nya metoder … Läs mer

Science Week visar vägen mot en hållbar framtid

Charlie WatzScience Week

Det blir femte året som Södertälje Science Park bjuder in till fem dagar med framtids fokuserat kunskapsutbyte, nätverksbyggande och inspiration kring hållbar samhällsutveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. – Pandemin tvingade oss att med kort varsel köra evenemanget digitalt förra gången. Det visade sig bli en succé. Det digitala har öppnat helt nya möjligheter för oss att nå ut i … Läs mer

Science Week skolan inspirerar gymnasieelever

Charlie WatzScience Week

Science Week för gymnasieskolan har programpunkter under två dagar, onsdag och torsdag. KTH-studenter berättar om deras väg från gymnasieelev till KTH-student, vilka utbildningar som finns på KTH, vad för yrken och arbetsplatser som väntar efter examen och hur livet är som KTH-student. Studenterna som medverkar i Science Week-skolan pluggar både på KTH i Södertälje och på KTH i centrala Stockholm … Läs mer

Programmet är lanserat! 60 programpunkter livesänds digitalt

Charlie WatzScience Week

Vi lyfter det senaste nytt inom hållbar utveckling både inom industrin och i samhällsplaneringen med konkreta exempel från storföretag, samhällsaktörer och ideella sektorn. Hur säkrar vi framtida svensk produktion? Hur ställer vi om till ett hållbart transportsystem? Hur bygger vi en hållbar stad? Den nya nationella noden för hållbar produktion, SuPr, presenterar nyheter. Du kan även följa med på digitala … Läs mer