Är du uppdaterad på digitalisering, teknikutveckling och framtidens jobb? Hänger du med på samhällsförändringarna och vad det kan betyda för dig och Södertälje? Vi planerar nu för 2020!

Syftet med Science Week

Syftet är att skapa ett positivt framtidsinriktat event som bidrar till Kunskapsstaden Södertälje på temat innovation, digitalisering, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Vi låter entreprenörer, studenter, elever, företag, anställda och medborgare mötas, inspireras och ta del av det som sker i staden. Självklart är även du som besökare utifrån Södertälje varmt välkommen!

Första Science Week anordnades 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje. Södertälje Science Park är huvudarrangör av Södertälje Science Week med sina ägare Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun. Därtill medverkar olika företag och organisationer med aktuella programpunkter.

Inspiration för gymnasieelever

Södertäljes gymnasieelever inom naturvetenskap, teknik och ekonomi får inspiration av yrkesverksamma och jobba med riktiga case under Science Week. Vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.

Är du intresserad av att bli medarrangör 2020?

Se program för tidigare Science Weeks