Är du uppdaterad på digitalisering, teknikutveckling och framtidens jobb? Hänger du med på samhällsförändringarna och vad det kan betyda för dig och Södertälje? Vi planerar nu för 2020!

Med Science Week skapar vi ett positivt framtidsinriktat event som bidrar till att lyfta Kunskapsstaden Södertälje och Stockholm på temat innovation, digitalisering, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Vi låter entreprenörer, studenter, elever, företag, anställda och medborgare mötas, inspireras och ta del av det som sker i staden.

Inspiration för gymnasieelever

Södertäljes gymnasieelever i årskurs 2 inom naturvetenskap, teknik och ekonomi får inspiration av yrkesverksamma och jobba med riktiga case under Science Week. Vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden. Kommande Science Week 2020 deltar även gymnasium från Tullinge, Tumba och Strängnäs.

Hur Science Week startade

Första Science Week anordnades 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje. Södertälje Science Park är huvudarrangör av Södertälje Science Week med sina ägare Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun. Därtill medverkar olika företag och organisationer med aktuella programpunkter.

Se program för tidigare Science Weeks