Är du uppdaterad på digitalisering, teknikutveckling och framtidens jobb? Hänger du med på samhällsförändringarna och vad det kan betyda för dig och Södertälje? Vi planerar nu för 2020!

Syftet med Science Week

Syftet är att skapa ett positivt framtidsinriktat event som bidrar till Kunskapsstaden Södertälje på temat innovation, digitalisering, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Vi låter entreprenörer, studenter, elever, företag, anställda och medborgare mötas, inspireras och ta del av det som sker i staden. Självklart är även du som besökare utifrån Södertälje varmt välkommen!

Inspiration för gymnasieelever

Södertäljes gymnasieelever inom naturvetenskap, teknik och ekonomi får inspiration av yrkesverksamma och jobba med riktiga case under Science Week. Vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden.
Första Science Week anordnades 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje. Södertälje Science Park är huvudarrangör av Södertälje Science Week med sina ägare Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun. Därtill medverkar olika företag och organisationer med aktuella programpunkter.

Är du intresserad av att bli medarrangör 2020?

Arrangörerna 2019

 • Scania
 • AstraZeneca
 • Södertälje kommun
 • Södertälje Sjukhus
 • Centrumföreningen
 • Coompanion
 • Telge Nät
 • Telge Återvinning
 • Telge Bostäder
 • Telge Tillväxt
 • Tom Tits Experiment
 • Sjöfartsverket
 • Grafikens Hus
 • Inicio
 • Urban ICT Arena
 • Läsfrämjarinstitutet
 • Volkswagen
 • Eurest
 • Scandic
 • MatLust
 • Destination Södertälje
 • Kanalåret
 • Samhällsbyggnadskontoret
 • Socialkontoret
 • Kommunikationsenheten på Södertälje kommun
 • Tekniksprånget
 • IVA
 • Inicio
 • Fordonforskningsinstitutet
 • Uppsala Innovation Center-Södertälje
 • Nyföretagarcentrum
 • Länstidningen,
 • PRV (Patent och registreringsverket)
 • Openlab
 • Yrkeshögskolan
 • Campus Telge
 • Ung Företagsamhet
 • Friskis och Svettis
 • Fordonstekniska institutet
 • Urban ICT Arena
 • Elite Hotel
 • Acturum Biovation Park

Södertäljes gymnasieskolor

 • Täljegymnasiet
 • Wendela Hebbe
 • Mälardalens tekniska gymnasium
 • St Ragnhildgymnasiet.