Vi tar oss an morgondagens utmaningar och ger exempel på framtida hållbara lösningar.

Du kan ta del av morgondagens teknik där Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun och många fler organisationer håller seminarier, workshops och utställningar. Vi låter olika aktörer visa exempel på framtida hållbara lösningar, skapar delaktighet och inspiration genom att dela kunskap och erfarenheter. Vi samverkar över gränserna och skapar mötesarenor för studenter, elever, företag, forskare, tjänstemän och politiker. – Vi driver utvecklingen tillsammans!

Ingen Science Week utan våra medarrangörer

Utan medarrangörerna hade vi inte haft någon Science Week. Södertälje Science Park är övergripande ansvarig men programpunkterna arrangeras av medarrangörerna själva. Det är ett ypperligt tillfälle att nätverka och förknippas med framtidens Södertälje. Du syns i ett sammanhang med innovation, utveckling och forskning där Södertälje Science Park med Scania, AstraZeneca och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är dragare.

Det är tillsammans vi formar Södertälje till en kunskapsstad!