Eva Helén, Science Week general och utvecklingsstrateg på Södertälje Science Park, här med Robert Kingfors, vd, Södertälje Science Park AB.

Science Week pågår under tre dagar med huvudteman som hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. Syftet är att visa på smarta lösningar, lyfta forskning och digitalisering som krattar manegen för en mer hållbar värld. 

Syftet med Science Week är att skapa intresse och ge ökad kunskap kring hållbarhet. Vi vill visa bredd och mångfald av aktiviteter från många olika aktörer i främst Södertälje och kring Stockholm som visar såväl bredd som spets. Det handlar om innovationer, digitalisering, produktion, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Vi vill visa upp och skapa samverkan kring Södertälje och hur vi tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer kan bidra till morgondagens hållbara värld, säger Eva Helén, övergripande ansvarig för Science Week.

Den 2-4 februari 2022 sänder vi digitalt och live via startsidan och på di.se Den 5-6 februari kan du vara med i ett 24-timmars hackathon.

– Vi adresserar aktuella teman inom samhällsutveckling och vårt bärande element är samverkan. Hur kan vi tillsammans främja hållbar tillväxt i ett hållbart samhälle? Vad krävs för att vi ska uppnå agenda 2030? Med praktiska exempel visar vi hur såväl små som stora, privata som offentliga verksamheter jobbar för att sträva mot en hållbarare värld, berättar Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Science Week är öppet för alla

År 2022 kör vi återigen helt digitalt, vilket öppnar Science Week för många fler. Mellan den 2:a till 4:e februari hålls ett 80-tal webinarier, panelsamtal och interaktiva workshops som kommer att sändas live på webbplatsen scienceweek.se och på Dagens Industri. Science Week avslutas med ett 24-timmars hackathon som arrangeras av Södertälje kommun med partners.
Läs mer om Hack for Södertälje

Inspiration för gymnasieelever

Gymnasieelever inom naturvetenskap, teknik och ekonomi i årskurs 2 är inbjudna att delta i en specialpunkt under Science Week anpassad för gymnasieelever där vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden. KTH (Campus Södertälje) Scania och AstraZeneca är aktörer som brukar medverka på olika sätt.
Läs mer om gymnasieskolans program

Arrangörer av Science Week

Södertälje Science Park är huvudarrangör av Science Week tillsammans med parterna Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, och KTH. Därtill är ett fyrtiotal andra företag och organisationer medarrangörer. Sedan starten 2017 har Science Week för varje år ökat i antalet deltagare, programpunkter och uppmärksamhet. År 2022 kör vi digitalt och livesänt från Södertälje Science Park. Programmet lanseras 23 november.

Se en kortfilm nedan om Science Week 2021 (vår första helt digitala)