Eva Helén, Science Week general och utvecklingsstrateg på Södertälje Science Park, här med Robert Kingfors, vd, Södertälje Science Park AB.

Science Week 2-6 februari, 2022 är ett årligt samhällsforum om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling.

Science Week arrangeras för femte året av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Vi genomför ett 60-tal kostnadsfria liveseminarier och workshops.

Syftet med Science Week är att skapa intresse, kunskap och engagemang kring hållbarhet.

Vi visar en mångfald av aktiviteter, samarbeten och konkreta exempel på både av vad som görs idag och vad som kan göras i framtiden. En rad olika aktörer inom näringsliv, högskola och samhälle ger såväl breda som spjutspetsseminarier. Det kan vara forskare, smarta entreprenörer, konstnärer eller samhällsaktörer som ger inspel för en hållbar värld. Vi tar avstamp i Södertälje, men exemplen och lösningarna är generella och applicerbara överallt.

Vi vill visa upp och skapa samverkan kring hur vi tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer kan bidra till morgondagens hållbara värld.

Science Week är öppet för alla

Ett 60-tal seminarier och interaktiva workshops sänds digitalt på scienceweek.se och di.se. De är öppna, tillgängliga och kostnadsfria för alla oavsett vem du är eller var du är. Efter att eventet är slut kommer innehållet att finnas tillgängligt på scienceweek.se och kan användas som inspiration och kunskapskälla.