Science Week är ett årligt samhällsforum och ett megaevent för att skapa delaktighet för en hållbar värld. Vi visar en mängd olika hållbara initiativ, bygger nätverk och ger inspiration för att skapa stolthet och framtidstro.

Det är ett framtidsinriktat forum som bidrar till ett hållbarare samhälle och visar framtidens hållbara produktion. Konkret innebär det cirka 150 programpunkter, workshops och seminarier om stadsutveckling, hållbar produktion, kompentensutveckling, digitalisering och entreprenörskap. Totalt kommer ca 5 000 deltagare under fyra dagar i månadsskiftet januari/februari varje år.

Hur Science Week startade

Första Science Week anordnades 2018 i samband med invigningen av Södertälje Science Park och KTH Södertälje och 2017 anordnades en Kick off för kommunens gymnasieelever. Södertälje Science Park är huvudarrangör av Science Week tillsammans med parterna Scania, AstraZeneca, KTH och Södertälje kommun. Därtill är ett femtiotal andra företag och organisationer medarrangörer. Sedan
starten har Science Week för varje år ökat i antalet deltagare, programpunkter och uppmärksamhet.

Syftet med Science Week

Syftet med Science Week är att skapa intresse för forskning, utveckling, innovation och högre utbildning och visa en mångfald av aktiviteter från många olika aktörer som visar såväl bredd som spets. Det handlar om innovationer, digitalisering, produktion, forskning och utveckling med fokus på hållbarhet. Forskare, entreprenörer, studenter, elever, företag och anställda möts för att inspireras och prata om framtiden. Vi vill visa upp och skapa samverkan kring Kunskapsstaden Södertälje och hur vi tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer kan bidra till morgondagens hållbara samhälle.

Inspiration för gymnasieelever

Södertäljes gymnasieelever i årskurs 2 inom naturvetenskap, teknik och ekonomi får inspiration av yrkesverksamma och jobba med riktiga case under Science Week. Vi kopplar yrkeslivet till skolan och skapar gränsöverskridande möten och aktiviteter som inspirerar och ger uppslag till eleverna om vad de kan studera och arbeta med i framtiden. Kommande Science Week 2020 deltar även gymnasium från Tullinge, Tumba och Strängnäs.

Läs om alla tidigare Science Weeks, filmer och programpunkter (PDF)

Se program för tidigare Science Weeks