Ett stort tack till alla företag och organisationer som engagerade sig i Södertälje Science Week 2018

Södertälje Science Week är ett öppet initiativ från Södertälje Science Park för att stimulera intresset för forskning, utveckling, innovation och entreprenörskap samt högre utbildning i Södertälje. Organisationer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor eller civilsamhälle med förankring i Södertälje erbjöds möjlighet att delta som medarrangörer. Tack vare alla er som nappade på erbjudandet kunde vi erbjuda en rad spännande seminarier , workshops, utställningar och annat den 31/1 – 4 /2 2018. På bilden ovan ser ni gänget som jobbade i huset för att allt praktiskt skulle flyta på och bli den succé det blev.

Våra medarrangörer ansvarade fullt ut för sina programpunkter såsom planering, kostnader och genomförande av aktiviteten. I gengäld medverkade de i ett kreativt sammanhang med fokus på forskning, utveckling och innovation där också Södertäljes globalt ledande aktörer såsom Scania, AstraZeneca och KTH ingår. Här kan du se filmer från veckan.

Södertälje Science Park AB samordnade konceptet och står för gemensam marknadsföring – här ser du oss:

Tack för att du tog del i att skapa framtida möjligheter – både för din organisation och för Södertälje.