• Science Week är ett öppet initiativ från Södertälje Science Park för att stimulera intresset för forskning, utveckling, innovation och entreprenörskap samt högre utbildning i Södertälje.
  • Organisationer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor eller civilsamhälle med förankring i Södertälje erbjuds möjlighet att delta som medarrangörer. Det kan vara genom att arrangera seminarier , workshops, utställningar etc.
  • Du som medarrangör får ett exklusivt kontaktnät och är med och sätter riktningen mot framtidens Södertälje. Du medverkar i ett kreativt sammanhang med fokus på forskning, utveckling och innovation där också Södertäljes globalt ledande aktörer såsom Scania, AstraZeneca och KTH ingår.

Som medarrangör ansvarar du fullt ut för din programpunkt såsom planering, kostnader och genomförande av aktiviteten. Lokaler kan erbjudas i mån av tillgång.

Södertälje Science Park AB samordnar konceptet och står för gemensam marknadsföring.

Välkommen att vara delaktig i att skapa framtida möjligheter både för din organisation och för Södertälje.

  • Ansvarig samordnare: Eva Helén
    eva.helen@sodertalje.se 08-523 0 37 57
  • Ansvarig samordnare kommunikation: Emanuel Alvarez, emanuel.alvarez@sisp.se, 073 600 70 70