Att som företag eller organisation vara engagerad i Södertälje Science Week 2018

Södertälje Science Week är ett öppet initiativ från Södertälje Science Park för att stimulera intresset för forskning, utveckling, innovation och entreprenörskap samt högre utbildning i Södertälje. Organisationer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor eller civilsamhälle med förankring i Södertälje har erbjudits möjlighet att delta som medarrangörer. Tack vare er som nappat på erbjudandet kan vi nu erbjuda en rad spännande seminarier , workshops, utställningar och annat den 31/1 – 4 /2 2018.

Du som medarrangör ansvarar fullt ut för din programpunkt såsom planering, kostnader och genomförande av aktiviteten. I gengäld får du ett exklusivt kontaktnät och är med och sätter riktningen mot framtidens Södertälje. Du medverkar i ett kreativt sammanhang med fokus på forskning, utveckling och innovation där också Södertäljes globalt ledande aktörer såsom Scania, AstraZeneca och KTH ingår. Din organisation och programpunkt syns i ett framtidsorienterat sammanhang

Södertälje Science Park AB samordnar konceptet och står för gemensam marknadsföring.

Tack för att du är delaktig i att skapa framtida möjligheter både för din organisation och för Södertälje.

 

Här kan du planera din programpunkt

Presentation av Södertälje Science Week för medarrangörer finns här (PDF)
Mall för programblad.
Se exempel på programblad
Mall för inskick av programpunkter. Fyll i mallen och skicka till E-post.

Boka förtäring, kaffe/lunch till din programpunkt etc här
Se programpunkter på webben här

Ansvarig samordnare:
Eva Helén
Skicka e-post
08-523 0 37 57

Kommunikatör:
Ingmarie Wass
Skicka e-post
070-587 10 08