← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Digitalisering – hur ska företag möta utmaningarna?

Kom och lyssna på vilka utmaningar som företagen står inför och pröva på vad digitaliseringen kan innebära för dig och ditt företag.

Under seminariet kommer Kickstart digitalisering att presenteras, Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Modellen omfattar tre fysiska träffar. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig.

Digitaliseringsprojektet finansieras av Tillväxtverket och deltagandet är helt kostnadsfritt. Tillväxtverket har tillsammans med Teknikföretagen, IF Metall, SISP, RISE, Swerea, Industriella utvecklingscentra med flera, genomfört tio framgångsrika Kickstart Digitalisering. Nu har du möjlighet att vara med på den andra omgången i Södertälje. Det är en nationell satsning för ett ökat digitaliseringstempo i Sverige. Det kommer att berättas mer om modellen under seminariet.

Kom och lyssna på hur andra som gått Kickstart digitalisering jobbar idag med digitalisering och pröva på vad digitaliseringen kan innebära för dig och ditt företag.