← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Forskning som stöd för hållbar stadsutveckling.

Kommunen planerar för 20 000 nya bostäder – en halv stad i staden – på 20 år. Här hjälper forskning kommunen att planera för ett hållbart byggande.

För att Södertälje skall växa på ett hållbart sätt har kommunen låtit företaget Spacescape ta fram en förtätningsanalys. Dessutom samarbetar kommunen med Stockholms universitet för att ta fram en biotopkartläggning. Samarbeten med
fastighetsägare och exploatörer i tidiga skeden är också en viktig komponent i planeringen.

Morgonen inleds med tre korta seminarier
Kärnan i Spacecapes verksamhet är kopplingen mellan stadsforskning och stadsutformning – vilka kriterier och drivkrafter som driver byggandet framåt. Du får höra hur en förtätningsanalys tas fram och vilka kriterier och drivkrafter den
baseras på.
Framtagandet av biotopdatabas för Södertälje kommun är ett delprojekt i dr Helle Skånes innovationsprojekt ”Fjärranalys i stadens tjänst” på Stockholms universitet. Du får en kort beskrivning av hur det går till och hur databasen kan användas som underlag i planering.

Morgonen avslutas med en paneldebatt kring temat hur förtätning kan ske inom dagens stadsgränser och om det kan ske på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Vi bjuder på fika!

Tobias Nordström, planeringsarkitekt Spacescape

Carolina Hillerdal Ljungqvist, kommunekolog Södertälje kommun

Håkan Buller, ordförande stadsbyggnadsnämnden

Sima Zangiabadi, Affärsutvecklingschef Peab Bostad

Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg, Södertälje kommun

 


Medverkande

Alexander Ståhle

tekn. Dr i Stadsbyggnad, Specescape
Ämne: Moderator