← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Innovation Camp: Framtidens Arbetsplats

Hur skulle framtidens arbetsplats kunna vara?

  • Vad skulle framtidens arbetsplats kunna ha för funktionaliteter?
  • Vilka behov ska den svara upp mot?
  • Var kan den vara?

Dagen börjar med att elever hälsas välkomna och får en kort introduktion av workshopens värd: AstraZeneca. Därefter får de instruktioner om hur workshopen går till av workshopsteamet. De jobbar kreativt i blandade grupper och låter fantasin och kreativiten flöda fritt efter en metodik som uppmuntrar entreprenörskap.

Ett flertal workshopsvärdar finns tillgängliga.

Eleverna jobbar fram olika förslag i grupperna. Det finns möjlighet att de jobbar vidare med temat i skolan med koppling till exempelvis de globala målen om skolplaneringen så tillåter. Detta kan då resultera i en utställning eller annat presentationsmaterial som visas under Södertälje Science Week, 2018

Värd: AstraZeneca
Facilatorer: Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum


Medverkande

Sara Ewerth

Projektledare UF, Ung Företagsamhet
Ämne: Entreprenörskap