← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Hållbar utveckling i din organisation

Hur driver man förändringsprojekt för en hållbar organisation och en ökad arbetstrivsel? Hur påverkar det produktivitet och kvalitet? Hur skapar man lärande, engagemang och innovativitet? Ta del av de senaste forskningsrönen och se hur det kan appliceras på ditt företag. KTH bedriver forskning i Södertälje i samverkan med HELIX Competence Centre och bjuder in till en kunskapsworkshop på Södertälje Science Park.

Vi tar ner forskningen på en konkret nivå och visar hur den kan skapa nytta för ditt företag. Det handlar hur man genom att utveckla sin organisation mot ökad hållbarhet höjer såväl produktiviten som kvaliteten i företaget. Det ger även utslag i personalekonomiska siffror. Du får konkreta verktyg för att mäta hur väl förändringarna löper på samt arbetstrivsel genom att fokusera på olika nyckeltal.

Företag kommer och delar med sig av hur de har gjort organisationsförändringar som påverkat arbetsmiljön i en hållbar riktning och vilka resultat de uppnått. Vi kommer att arbeta i workshop format och du kommer att tillsammans med andra arbeta kreativt med arbetsmetodiken för att skapa en hållbar utveckling.

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.KTH är en del av HELIX Competence Centre och bedriver forskning i Södertälje.

 

Vilka förutsättningar krävs för hållbara förändringsprocesser?

Seminariet ges av forskare från Helix och har som målsättning att ge en samlad bild av vad forskningen om förändringsprocesser kommit fram till. Speciellt lyfts sådana faktorer fram som har betydelse för hur man praktiskt arbetar med förändringar i företag och organisationer. Seminariet vänder sig till de personer som på något sätt är inblandade i förändringar, t ex chefer, förändringsledare, fackliga representanter och forskare.

Tentativt program:

Varför och vilken kompetens behövs för förändringsprocesser?
Introduktion Mattias Elg

Vilken betydelse har lärande
Per-Erik Ellström

Ledarskap för förändringsprocesser
Andreas Wallo

Delaktighetens betydelse för förändringsprocessen
Jörgen Eklund

Genusperspektivet och mångfaldens betydelse för förändringar
Anna Fogelberg

Hur stärka kraften för förnyelse?
Richard Berglund