← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Hur bygger vi framtidens infrastruktur med smarta och säkra lösningar

Du som är intresserad av infrastruktur, säkerhetsarbete, att förebygga produktionsstopp, generellt kring bygg och anläggning får ta del av nationella exempel från ledande aktörer i branschen.  Under detta seminarium lyfter vi säkerhetsarbetet som en del i kontinuitetsplaneringen. 
Vilka risker finns, vad händer vid stöld, skadegörelse och när obehöriga tar sig in på arbetsplatsen? Hur får vi trygga och säkra arbetsplatser på våra byggen?

Destination Södertälje och ESIC inleder med en presentation om värdeskapande nätverk och regional kraftsamling för att ta höjd för affärschanserna kopplade till stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt.

PEAB berättar om risker i olika projekt samt hur förebyggande säkerhetsarbete kan hindra produktionsstopp. Trafikverket presenterar sina förväntningar, riktlinjer och krav inom ramen för säkerhetsarbetet och trygghet etc. kopplat till större infrastrukturprojekt.

Säkerhet handlar om så mycket mer än larmsystem och väktare. Lösningsförslag presenteras av STANLEY Security och deltagarna får möjligheten att lära av varandra och identifiera behov för den egna verksamheten.

Under ledning av moderator besvarar vår panel era frågor.
Varmt välkomna!

Aydin Aho, Näringslivschef i Södertälje
 & Charlotta Elliot, Projektledare ESIC


Medverkande

PEAB

 

Trafikverket

 

East Sweden Infra Cluster (ESIC)

 

Stanley Security

 

Södertälje kommun