← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Hur kan bioekonomi ersätta fossila produkter?

Är du nyfiken på hur forskningen kan bidra till att ersätta fossila produkter? Hur forskningen kan bli till nytta både för klimatet såväl som att skapa värde för industrin? Hur råvaror från skogsnäringen och jordbruket kan ge drivmedel och nya produkter?

Kom och lyssna när Magnus Larsson, enhetschef på RISE Surface, Process and Formulation, berättar hur institutet jobbar med satsningen på bioekonomi i Sverige. Forskningen har i flera projekt varit framgångsrik och resulterat i ny kunskap som nu är på väg att omsättas i praktiken.

Forskningsinstitutet Surface, Process and Formulation är en del av RISE och ligger i anslutning till Södertälje Science Park. Här bedrivs bland annat processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling i samarbete med akademiska och industriella aktörer.

 

 


Medverkande

Magnus Larsson

Enhetschef, RISE Surface, Process and Formulation