← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Hur skapar vi framtidens hållbara livsmedelssystem?

Välkommen till FOOD SYSTEMS FOR THE FUTURE, en konferens som synliggör sambanden mellan vad som sker regionalt och globalt – och hur livsmedelsföretag, myndigheter och konsumenter som agerar regionalt har en global påverkan. Genom kunskap kring hur innovativa kunskapskluster skapas kan vi bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem i Stockholms- och Mälardalsregionen.

Konferensen ger också förutsättningar för nya konstellationer mellan livsmedelssektorns aktörer, som kan leda till gemensamma forskningsprojekt.

Alla som har intresse av ett mer hållbart livsmedelssystem – representanter för akademi, offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle – är välkomna att delta.

DU SOM DELTAR BIDRAR OCKSÅ MED DIN KUNSKAP TILL:

1) Länsstyrelsens arbete med Stockholms läns livsmedelsstrategi; och

2) FN:s program för hållbara livsmedelssystem, en del av det globala målet för hållbar konsumtion och produktion.

UR PROGRAMMET (GENOMFÖRS DELVIS PÅ ENGELSKA)

Hur kan måltider utanför hemmet bidra till en hållbar livsstil?
Talare: Carola Strassner, professor i hållbara livsmedelssystem och nutritionsekologi vid Münsters universitet i Tyskland och medlem i styrgruppen för Organic Food System Programme.

Innovativ klusterutveckling för hållbara livsmedelssystem
Talare: Tomas Kjellqvist, Södertörns Högskola och SICD (Sustainability Innovations in Cooperation for Development).

Södertälje – livsmedelsnod & living lab
Talare: Helena Nordlund, projektledare, MatLust.

Marknad för forskningsidéer
Under mingelartade former berättar företag och myndigheter om sina önskemål och behov av forskning. En ypperlig chans för forskare, företagare och myndigheter att mötas och forma nya forskningsprojekt tillsammans.

Dialogcafé om hur vi främjar hållbara livsmedelssystem
Leds av Länsstyrelsen i Stockholms län.

KOPPLING TILL FN

Konferensen är en del av FN:s program för hållbara livsmedelssystem, där ett huvudprojekt är Organic Food System Programme (OFSP). Södertälje kommun är partner i OFSP och bidrar därigenom till FN:s program.

ARRANGÖRER

Projekt MatLust, Södertörns Högskola och Stiftelsen BERAS International i samarbete med Organic Food System Programme, KTH och Länsstyrelsen i Stockholms län.
SÖDERTÄLJE SCIENCE WEEK

Konferensen genomförs under Södertälje Science Week och invigningen av Södertälje Science Park – en arena för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion.

Det bjuds på hållbar fika och lunch!