← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Industrialisering och uppskalning av nya produkter – från dödens dal till en svensk konkurrensfördel

Paneldiskussion om att industrialisera. Att gå från prototyp till fullskalig produktion av nya produkter är en stor utmaning för varje företag, oavsett storlek eller bransch. För ett start-up bolag ofta en nästintill omöjlig uppgift. Industrialiseringen är idag innovationsprocessens bortglömda fas som ibland kallas ”dödens dal”. När det saknas kompetens, nätverk och finansiering för uppskalningen av nya produkter så medför det att produktionen ofta förläggs utanför Sverige, att nya innovationer och produkter säljs utomlands – och i värsta fall att även företag går till utländskt ägande. Dåligt genomförd industrialisering leder å andra sidan till produktionssystem av för låg kvalitet och prestanda för att åstadkomma lönsamma produkter.

I Sverige har vi redan många företag som är duktiga på att industrialisera och vi har utmärkta möjligheter att göra industrialiseringen av nya produkter till en tung konkurrensfördel för svenska företag. Det stärker även förutsättningarna för att behålla både FoU och produktion i Sverige. Dessutom – det gör det mer attraktivt för internationella investerare att satsa i Sverige.

Välkommen till detta frukostseminarium där vi ägnar större delen åt en paneldiskussion med medverkande som alla jobbar med industrialisering från olika perspektiv. Vi får inledningsvis även höra korta inspel från Scania, AstraZeneca och CE Healthcare som är bolag som framgångsrikt jobbar med industrialisering idag. Ett start-up bolag, Pharem Biotech i Södertälje, berättar hur man ser på utmaningen att industrialisera sina produkter, och forsknings- och innovationssystemet representeras av MDH och IVA som på olika sätt jobbar med industrialiseringsfrågorna på nationell nivå.

Seminariet kommer även kort att beröra pilotprojektet ”PRODUKTIONSÄNGLAR” som bedrivs i samarbete mellan KTH Södertälje, SSCP, IVA och Pharem Biotech (finansierat av P2030/VINNOVA).

 

Medverkande, bland andra:

 


Medverkande

Monica Bellgran 

Moderator,

 

Hans Olofsson

Senior manager Industrial IT, Scania

 

Pär Mårtensson

Project Engineer, Scania

 

Jessica Bruch

Produktionsforskare, Mälardalens högskola

 

Elin Vinger Elliot,

 Projektledare, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

 

Martin Ryen

CEO, Pharem Biotech

 

Jesper Hedberg

Project Manager Bioprocess Inn, GE Healthcare Life Sciences

 

Harry Pilt

Senior expert, AstraZeneca