← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Miljöbyggnad – en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader

Vad innebär en miljöcertifiering för byggnader? Vilka för- och nackdelar finns? Vilka parametrar tittar certifieringen på? Välkommen till en föreläsning där vi berättar om Miljöbyggnad – en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader!

En ökad medvetenhet kring hållbarhet har gjort att miljöfrågorna blivit allt viktigare inom bygg- och fastighetsbranschen. Genom att tidigt ta in miljöfrågorna i projekteringen ökar möjligheterna för att skapa en miljövänligt hållbar byggnad med bra inomhusmiljö, låg energianvändning och bra materialval. Och det här är något en miljöcertifiering kan hjälpa till med! Certifieringen fungerar som ett verktyg där fastighetsägaren kan få en objektiv bedömning av hur hållbar en byggnad är, utifrån ett miljöperspektiv. Idag finns det fem officiella certifieringssystem för byggnader där Telge har valt att arbeta med en av dessa, Miljöbyggnad. Men vad innebär en miljöcertifiering för byggnader? Vilka för- och nackdelar finns? Och vilka parametrar är det certifieringen tittar på?

Välkommen till en föreläsning där vi berättar mer om Miljöbyggnad – en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader!

 


Medverkande

Anna-Clara Ackebo