← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Södertälje Science Park ska bli den nationella noden för hållbara produktionsflöden

Scania bidrar till att skapa en nationell nod för företag med intresse för hållbara produktionsflöden och LEAN på Södertälje Science Park (SSCP), genom vår världsledande position inom hållbar produktion och hållbara produktionsflöden.

Tillsammans med KTH och AstraZeneca investerar Scania engagemang, kunskap och pengar för att lyfta kunskapsnivån i Södertälje ytterligare, men också sprida kunskapen till andra tillverkande verksamheter.  Genom denna positiva satsning kommer företag som vill utveckla och förbättra sin verksamhet, både inom produktion av produkter och av tjänster, erbjudas en kompetent och kreativ mötesplats oavsett bransch.

Detta betyder att SSCP tillsammans med Scania och KTH kan tillhandahålla ett starkt erbjudande för att innovera, utveckla eller förbättra sina processer mot kund till aktörer och kluster verksamma inom SSCP. Vid detta seminarium kommer vi att belysa följande frågeställningar:

Vad innehåller KTHs satsning på den Hållbara Fabriken?

Vad betyder det att bygga ett ekosystem och vara en central nod för Hållbar Produktion?

Hur kan Scania och medarbetarna vara en del i denna utveckling?

Hur kan detta skapa mervärde och engagemang i Södertälje?

 


Medverkande

Robert Kingfors
Södertälje Science Park

 

Lars Henrik Jörnving
Scania

 

Kristina Palm
KTH