← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Trafikstrategi för en hållbar framtid

Samhällsplanerare, trafikexperter, exploatörer, politiker, forskare och transportörer! Alla vill transportera sig både fortare och smartare. Södertälje förtätar och bygger för framtiden, Stockholmsregionen växer så det knakar. Hur kan vi planera för och skapa en funktionell transportmix ur såväl hållbarhets- som tillgänglighetsperspektiv?

I ett mindre forum bjuder vi in till att diskutera aktuella och heta trafikfrågor och letar potentiella framtida lösningar. En forskare håller en inspirationsintroduktion. Hur möter vi framtidens behov på hållbara transporter i en stad som växer? 
Vilka alternativ skulle kunna fungerar för att minska bilberoendet? Hur kan nya lösningar se ut till exempel kring kommersiella affärsmodeller? Vi för kreativa resonemang kring olika problemställningar och vänder och vrider på såväl nya som gamla tankar. Diskussionen är öppen för nya infallsvinklar.

Vi anordnar detta forum i samband med Södertälje Science Week som är en samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi. Syftet är att kraftsamla och skapa intresse för forskning, utveckling och innovation för att bidra till ett attraktivt Södertälje. Du har också möjlighet att se det splitternya KTH-campuset i Södertälje Science Park.

Vi bjuder dessutom på en outstanding hållbar och hälsosam måltid ”Södertälje Science lunch”. Den är specialframtagen av mästerkocken Mathias Dahlgren tillsammans med MatLust och innehåller nya innovativa livsmedel framtagna i Södertäljes testbädd.

Välkommen!