← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

”Va! Finns KTH i Södertälje?” Hör om satsningen.

Jan Wikander, professor och skolchef för Industriell teknik och Management (ITM) vid KTH kommer tillsammans med Kristina Palm, tekn. dr och prefekt för institutionen Hållbar produktionsutveckling, ITM, KTH, att prata om KTH Södertäljes historia, nutid och framtid.

Med starkt engagemang har de tillsammans drivit på att KTH ska bli en självklar del av Södertälje, men också en självklar del av nationell och internationell forskning om hållbar produktionsutveckling. De kommer att berätta om tiden från att KTH etablerades i Södertälje till den satsning som nu sker och speciellt reflektera över erfarenheter och lärdomar betydelsefulla för densamma, men också reflektera över framtiden.

Nya KTH Södertälje flyttar in i nya, arkitektoniskt spännande och ändamålsenliga lokaler. Invigningen är den 30 januari 2018. Kom och bekanta dig med både KTH och de nya spännande lokalerna.

Frukost ingår.

 

Alla som är intresserade av KTH i Södertälje och/eller förändringsarbete. Privatpersoner, Chefer, Förändringsledare, Studenter.

 


Medverkande

Kristina Palm

tekn.fr och prefekt, KTH Södertälje
Ämne: Hållbar produktion

 

Jan Wikander

professor och skolchef, KTH Södertälje
Ämne: Industriell teknik och management (ITM)