← Se alla aktiviteter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2018 och är avslutad.

Att attrahera talang, entreprenörer och investeringar till en plats

Silicon Valley är en plats många kan relatera till. Helena Nordström på Placebrander berättar om fler goda exempel, som också Södertälje kan relatera till. Och vad som krävs av en plats för att attrahera talang och kapital.

Att attrahera talang, entreprenörer och investeringar till en plats
OBS! Ny lokal KTH C41 – Välkommen!

Många platser har länge arbetat med att attrahera besökare och turister, och det är kanske den platsmarknadsföringen vi är mest vana vid att se. Allt fler platser upptäcker dock möjligheten att också jobba med att locka talanger, entreprenörer och investeringar. Silicon Valley är en plats många kan relatera till, men vad finns det mer för goda exempel, som också Södertälje kan relatera till? Och vad krävs av en plats för att attrahera talang och kapital? Det kommer Helena Nordström på Placebrander att berätta om.

Helena är TEDx-talaren som är en av Sveriges främsta experter inom platsmarknadsföring. Hon har jobbat med Jönköpings talangattraktion, varit med och grundat Sweden Robot Hack och East Sweden Hack samt jobbat med flera talangprojekt för Science Park Mjärdevi. Sist men inte minst, har Helena också varit engagerad i Södertäljes platsvarumärkesarbete sedan 2014.

Evenemang skapar tillväxt
Möten och evenemang är en viktig del av en plats varumärke och bidrar till att stärka dess attraktivitet och identitet som en stad att besöka, bo och verka i samt bidrar även till en hållbar framtida stadsutveckling. Möten och evenemang skapar en kulturell attraktion och samhörighet för såväl boende som besökare. Det bidrar till fler arbetstillfällen och tillväxt. Det är vinster Södertälje drar från att ha en väl genom- arbetad, förankrad och tydlig långsiktig strategi med gemensamma målsättningar, investeringar och ett gemensamt målmedvetet arbete lokalt.

 

 


Medverkande

Helena Nordström

expert platsmarknadsför, Placebrander