AI och framtidens immateriella tillgångar

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Vem äger rättigheterna till produkten? Seminariet handlar om att AI kommer att påverka immaterialrätten och ägaren till den. När det är en maskin som är upphovsperson, vem äger då rättigheterna till produkten eller tjänsten? Vi väger samman teknikutveckling, framtid och immaterialrätt.

Erik Eriksson är disputerad fysiker och har tidigare forskat på nanoelektronik och kvantdatorer inom akademin. Idag är han patentingenjör på enheten för elektroteknik på PRV, det vill säga granskar patentansökningar inom främst elektronik och fysik.


Medverkande

Erik Eriksson

patentingenjör, PRV - Patent och registreringsverket