Avancerad och smart tillverkande utrustning (FULLBOKAT)

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Välkommen till en lunchföreläsning som handlar om avancerad tillverkning med fokus på smart tillverkande utrustning och metrologi som integrerade delar av produktionssystemet.

Utvecklingen mot smarta fabriker bygger på att produkter och produktionsresurser som maskiner, robotar och verktyg får inbyggda förmågor att kommunicera, göra självdiagnostik, bli självlärande och ha möjlighet att utföra självjusteringar, anpassningar och optimeringar. Med andra ord, produkter och processer är avsedda att bli mer intelligenta och autonoma.


Medverkande

Andreas Archenti

Professor, KTH Södertälje

 

Karoly Szipka

Doktorand, KTH