Cloud @ Scania

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Scania har sedan 2016 en Cloud First strategi. De tekniska fördelarna med en molnplattform är stora. I denna presentation tas praktiska exempel upp på vad som motiverar team att bygga lösningar i molnet, hur vi omorganiserar oss och vilka strategier vi har för att nyttja AWS-molnet på bästa sätt.

Seminariet hålls av Anders Lundsgård som har 10 års erfarenhet som utvecklare/arkitekt på Scania Connected Services. Under det senaste 3 åren har Anders arbetat med Scanias moln-resa. Idag jobbar han på Scania Cloud Adoption och hjälper utvecklarteam på Scania att bygga lösningar i AWS-molnet. Anders brinner för agila arbetssätt som CI/CD och DevOps.


Medverkande

Anders Lundsgård

Cloud Engineer/Architect, Scania