Design Thinking på 90 minuter – användarcentrerade lösningar på komplexa utmaningar

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Vi presenterar grunderna i design thinking och du får testa att tillämpa metoden genom enkla praktiska övningar.
Passet leds av Openlabs erfarna innovationsledare och riktar sig särskilt till små och medelstora företag som vill växa med hjälp av kunskap och nätverk för digitalisering, samverkan och hållbar produktion.

Passet möjliggörs genom Openlabs medverkan i Frontrunners for Sustainable Innovation, ett EU-finansierat projekt som ska skapa förutsättningar för små och medelstora företag att ta fler innovationer till marknaden. I projektet deltar även Kista Science city/Urban ICT Arena och Södertälje Science Park.