Digitalisering – hur ska företag möta utmaningarna?

Lansering av coachningsprogrammet och digitaliseringsnätverk

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Under seminariet kommer Kickstart digitalisering att presenteras, Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Industriella utvecklingscentra med flera har genomfört tio framgångsrika Kickstart Digitaliseringar. Nu har du möjlighet att vara med på den andra omgången i Södertälje!

Modellen omfattar tre fysiska träffar. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering – oavsett var på resan man befinner sig. Det är en nationell satsning för ett ökat digitaliseringstempo i Sverige. Det kommer att berättas mer om modellen under seminariet.

Lansering av Coachningsprogram inom digitalisering

Södertälje Science Park med samarbetspartner lanserar Coachingprogrammet inom digitalisering för företag som redan genomgått Kickstart Digitalisering

Södertälje Science Park erbjuder ett program för företag som vill påbörja sin digitaliseringsresa. Med hjälp av coacher och experter inom digitalisering tar du ditt företag från idé mot kravspecifikation.

Om Coachingprogrammet

  • Programmet består av coachning på det egna företaget samt gemensamma träffar med andra företag. Det ska öka kompetens, lärande och utvecklingsförmåga, men även guida de deltagande företagen till fortsatt stöd.
  • Programmet riktar sig till industriföretag och industrinära företag i Södermanland och Stockholms län. Programmet är en utmärkt fortsättning för företag som har medverkat i KickStart digitalisering, men passar även för företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa.
  • Under cirka tre-fyra månader vägleder coachen företaget från nulägesanalys till kravspecifikation för investering i digital teknik. Programmet körs i omgångar med fem företag i varje grupp och företagen får fyra gemensamma träffar och tre coachingstillfällen. Mellan träffarna erbjuds även coachning på distans.

Medverkande

Rodan Hanna

Junior projektledare, Södertälje Science Park