Digitalisering inom vård och omsorg

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Hur ska vi kunna erbjuda den ökande populationen av kroniker och multisjuka en bättre, mer individanpassad och effektiv vård och omsorg? En möjlig väg är att på distans övervaka och identifiera förändringar i patientens hälsotillstånd och i tid sätta in medicinska såväl som omvårdnadsåtgärder. För detta krävs nya tekniska lösningar, samverkan och nya arbetssätt.

Södertälje sjukhus har beviljats medel från Vinnova och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för att utforska möjligheten att etablera ”Distansdiagnostik i hemmet”. Ett sätt att bedriva preventiv vård i syfte att höja våra sköraste patienters livskvalitet genom daglig övervakning och monitorering av deras hälsotillstånd och minska risken för inläggning på sjukhus.