”Eltransport Stockholm 2030” – nu ställer vi om!

Volkswagen har, tillsammans med Vattenfall, Scania och Ellevio, tagit fram en rapport som visar hur transporterna i Stockholm kan elektrifieras till 2030. Är det överhuvudtaget möjligt – och vad måste i så fall till?  Rapporten, som fått stor medial uppmärksamhet, har tagits fram i samarbete med konsultföretaget WSP och är nu en gemensam grund för de fyra företagens arbete med fossilfria transporter där ökad elektrifiering, ökad användning av biodrivmedel samt ett mer transporteffektivt samhälle är centrala delar.

Under seminariet kommer respektive företag att presentera sina planer kring eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa.

Talare: Företrädare för Volkswagen, Vattenfall, Scania, Ellevio och WSP.

Vi bjuder på en lätt lunch före seminariet startar! Eventuella allergier/specialkost anges i anmälan.