ELTRANSPORT STOCKHOLM 2030 Vad innebär elektrifiering av transporterna för Stockholmsregionen?

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Världen är i förändring. Klimatfrågan måste hanteras och städernas luftkvalitet bli bättre. Vi fyra företag (Volkswagen, Scania, Vattenfall och Ellevio) har tagit fram en rapport som visar på hur elektrifiering kan dra transportsektorns strå till stacken i Stockholms klimat- och miljöarbete. Men hur når vi dit och vad innebär en sådan utveckling för Stockholmsregionen och kommuner som Södertälje?

Talare

Per Ankersjö, moderator

  • Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje kommun
  • Gustav Hemming (C), samhällsplaneringslandstingsråd, SLL
  • Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och ordf, Stockholm parkering
  • Henrik Bergström, chef för samhällskontakter, Ellevio
  • Sten Forsberg, chef, Volkswagen Personbilar
  • Susanna Hurtig, chef för E-mobility Norden, Vattenfall
  • Måns Norlin, chef för innovationer och samhällsplanering, WSP
  • Åsa Pettersson, chef för Public Affairs och hållbarhet, Scania

Vi bjuder på en lätt lunch före seminariet startar! Eventuella allergier/specialkost anges i anmälan.