Samverkan mellan staten och industrin – stora möjligheter för många företag

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Hittills har nästan 500 företag deltagit i FFI.  Information ges också om vilket stöd FKG – Fordonskomponentgruppen ger för att lotsa företag genom regelverk och ansökningsprocessen.

FFI öppet för företag från olika branscher

Olika typer av företag är välkomna att söka, till exempel underleverantörer, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultföretag, IT-företag och producerande företag i olika branscher eftersom erfarenheten visar att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

  Olika delprogram inom FFI är

• Energi och miljö

• Trafiksäkerhet och automatiserade fordon

• Elektronik, mjukvara och kommunikation

• Hållbar produktion

• Effektiva och uppkopplade transportsystem

Medverkande

Kurt Myhr
Senior Advisor FKG Fordonskomponentgruppen AB

Leif Ohlsson
Senior Advisor FKG Fordonskomponentgruppen AB


Medverkande

Kurt Myhr

Senior Advisor, FKG Fordonskomponentgruppen AB

 

Leif Ohlsson

Senior Advisor, FKG Fordonskomponentgruppen AB