Framtidens uppkopplade stad – behov och möjligheter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Seminariet handlar om hur digitalisering och uppkoppling leder till en transformation och hur man planerar för att ta tillvara de nya värden som skapas i en multidimensionell verklighet.

Petra Dalunde är programchef på Urban ICT Arena berättar om sina erfarenheter och samverkan med olika parter fastighetsägare, offentliga verksamheter och företag för att testa framtiden.

Exempel på projekt inom Urban ICT Arena

Stokab
Stokab har lärt sig hur man ska ”beställa” och installera fiber ovan jord samt hur man behöver tänka när man ska sätta upp sensorer i gatumiljön.

Stadsarkivet
Stockholms stadsarkiv har fått hjälp att ta reda på vad ett smart och uppkopplat arkiv är i samband med byggandet av det nya arkivet i Liljeholmen. De har nu öppnat en egen testbädd i det nya arkivet där de ska testa hur man utvecklar smarta handlingar och löser uppkopplingen i en miljö full av metallstrukturer, vilket är svårt.

Nobina, SJ, Klövern Fastigheter och Ericsson
Tillsammans med Nobina, SJ, Klövern Fastigheter och Ericsson har vi haft AUTOPILOTEN i Kista. Det var små självkörande pod-bussar som mellan januari och juni 2017 åkte upp och ner mellan tunnelbanestationen och pendeltågsstationen med små stopp däremellan. Vi arbetar nu för att permanenta det projektet.

Trafikkontoret
Trafikkontoret testar smart belysning samt mäter gång- och cykeltrafikanter mha sensorer.

Testbäddsägare

Testbädden ägs av Stiftelsen Elektrum i Kista där Ericsson är ordförande och Stockholms stad har vice ordförandeposten. Övriga är SLL, SU/DSV, RISE, KTH, ABB och IBM.