Global kvalitetsrelaterad konkurrens kräver större fokus på systematiskt förbättringsarbete

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Välkommen till ett seminarium som kommer att belysa vad som idag sker i Kina och Indien samt ge en bild av vad våra svenska företag och organisationer behöver göra för att vidmakthålla konkurrenskraft och hållbar framgång. Ytterst handlar detta om att vässa förmågan att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling genom Lean och systematiskt förbättringsarbete, något som också ställer stora krav på utvecklingen av ett starkare förbättringsgrundat ledarskap på alla nivåer.

På senare tid börjar det bli allt mer märkbart att målmedvetna kvalitetssatsningar i länder som Kina och Indien börjar ge påtagliga resultat. Allt fler västerländska företag möter idag en tuff konkurrens som handlar om kvalitet och inte som tidigare om pris. Parallellerna till vad som skedde på 80-talet då japanska företag utkonkurrerade många västerländska företag genom framgångsrikt kvalitetsarbete är påtaglig. Denna gång kan dock konsekvenserna bli betydligt mer allvarliga om vi beaktar Kina och Indiens storlek jämfört med Japan.

Seminariet leds av Lars Sörqvist som är docent vid Kungliga Tekniska Högskolan men även professor vid Shanghai University och därigenom har en unik inblick i kinesiskt kvalitetsarbete.

Deltar i seminariet gör också Peter Alvarsson från AstraZeneca med ansvar för Lean-transformationen inom EMEA Supply region. Peter är också medlem i det globala Lean-teamet inom AstraZeneca sedan flera år och delar med sig av erfarenheterna inom Lean-utvecklingen globalt inom AstraZeneca bl a inom fabrikerna i Kina där utvecklingen och mognadsgraden nu ökar snabbt.


Medverkande

Lars Sörqvist

Docent, KTH

 

Peter Alvarsson
AstraZeneca