Hållbar besöksnäring gynnar gästen/kunden, samhället och företagskulturen

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Scandic har 25 år av hållbarhetsarbete bakom sig; Henrik Dider HR chef Sverige, och Sissi Nobel, Hotelldirektör Scandic Skogshöjd och Scandic Södertälje, samtalar kring hur företaget tagit sig fram till dagens status samt vad som planeras framåt. Hållbarhet handlar om såväl hållbarhet i miljöarbetet samt social hållbarhet.


Medverkande

Henrik Dider

HR chef Sverige,

 

Sissi Nobel

Hotelldirektör,