Hur arbetsgivare kan attrahera talangfulla kompetenser med platsens innovativa miljöer

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Förmågan att attrahera talang är en avgörande faktor för innovationsförmåga och växtkraft i våra företag. Allt fler städer och regioner – med arbetsgivare i spetsen – börjar nu utveckla ett så kallat TAM (Talent Attraction Management) med ambitionen att samverka för att attrahera, välkomna och integrera kompetent arbetskraft.

Eva Helén, utvecklingsstrateg, Södertälje Science Park och Anna Kock Kogani, projektledare platsvarumärket Södertälje, Södertälje Kommun ger en introduktion till Södertälje som innovativ plats.

Per Ekman, VD Tendensor har genomfört svenska och internationella casestudier (bland annat Eindhoven, Köpenhamn och Singapore) och projekt om hur innovationsmiljöer, städer och regioner kan stärka sin samlade attraktionskraft och rekryteringsförmåga. Under 2018 har projektet Talangattraktion för innovationsmiljöer genomförts med sju svenska Science Parks och kluster som aktiva medskapare.

På agendan:

  • Vilka platsegenskaper bygger attraktivitet för talang?
  • Hur kan en systematisk talangattraktion utvecklas?
  • Vilken roll spelar ”innovationsmiljön” runt företaget?
  • Vad kan vi lära av andra städer och regioner i och utanför Sverige?

Medverkande

Per Ekman

VD, Tendensor