Hur kan ditt företag samverka med KTH i olika studentprojekt?

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

På KTH finns flertalet kurser där teori ska kopplas till praktisk verksamhet och inslag av företag är vanligt. Det kan handla om allt från konkreta projekt där studenterna utvecklar er produkt eller process till att ditt företag gästföreläser.

Du kommer under seminariet att få information om kurser och träffa lärare för att konkret prata om hur ni kan samverka.

Här kan du även se exempel på tidigare projekt:

Projektkurs Integrerad Produktutveckling

Projektkurs Produktutveckling och konstruktion
Gästföreläs på kursen Produktion fk1

Examensarbete inom Innovation och Design

Examensarbete inom Industriell Ekonomi