Hur kan ditt företag samverka med KTH i olika studentprojekt?

På KTH finns flertalet kurser där teori ska kopplas till praktisk verksamhet och inslag av företag är vanligt. Det kan handla om allt från konkreta projekt där studenterna utvecklar er produkt eller process till att ditt företag gästföreläser.

Du kommer under seminariet att få information om kurser och träffa lärare för att konkret prata om hur ni kan samverka.​