Hur kan näringsliv och yrkeshögskola kompentensförsörja Södertörn i framtiden?

Vi samtalar med näringslivet, utbildningsanordnare, Myndigheten för yrkeshögskolan samt representanter från kommunerna.

I panelen:  Margareta Landh, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan, Richard Erneland, säkerhetschef Stockholm Certego AB, Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande Södertälje kommun och Cathrine Haglund, enhetschef Campus Telge. Moderator: Anna Hedrén

Vi bjuder på kaffe och smörgås klockn 08.45.


Medverkande

Margareta Landh

Utredare/Senior Adviser, Myndigheten för yrkeshögskolan