Hur kan näringsliv och yrkeshögskola kompentensförsörja Södertörn i framtiden?

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Vi samtalar med näringslivet, utbildningsanordnare, Myndigheten för yrkeshögskolan samt representanter från kommunerna.

I panelen:  Margareta Landh, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan, Richard Erneland, säkerhetschef Stockholm Certego AB, Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande Södertälje kommun, Linda Lindström, Säkerhetsansvarig/Kvalitets- och miljösamordnare, ThyssenKrupp Elevator Sverige AB ,och Cathrine Haglund, enhetschef Campus Telge.

Moderator: Anna Hedrén

Vi bjuder på kaffe och smörgås klockan 08.45.


Medverkande

Anna Hedrén

Moderator,

 

Margareta Landh

Utredare/Senior Adviser, Myndigheten för yrkeshögskolan

 

Cathrine Haglund

Enhetschef, Campus Telge

 

Richard Erneland

Säkerhetschef, Certego AB

 

Linda Lindström

Säkerhetsansv, Kvalitet/miljö, ThyssenKrupp Elevator Sverige AB

 

Elof Hansjons

Utbildningsnämndens ordförande, Södertälje kommun