Idégenerering – ett sätt att utveckla affärsidéer

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

För att utveckla en affärsídée är det vi kallar idégenerering toppenbra! Under två timmar processar vi idéer för att lära oss nya metoder och för att visa hur du kan ta en idé till ett genomförbart affärskoncept. När du går härifrån så har du lärt dig sätt att utveckla dina idéer mot uppsatta mål.

Välkommen till en idéverkstad som genomförs av NyföretagarCentrum!


Medverkande

Johan Brinck

Verksamhetsledare, Nyföretagarcentrum