IOT – den smarta staden

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Internet-of-Things, IOT, är ett begrepp som de flesta har kommit i kontakt med idag. Begreppet IOT används för uppkopplade saker som ger nya möjligheter till fjärrövervakning och fjärrstyrning av allt från kylskåp och diskmaskiner i hem till att mäta skräpnivån i papperskorgar eller läsa av till exempel vattenmätare.

I Södertälje kommun har vi under 2018 startat upp ett par pilotprojekt där vi bland annat mäter skräpnivån i papperskorgar. I kommunen finns det ca 700 papperskorgar och idag måste personalen åka förbi alla och göra en visuell koll ifall de behöver tömmas eller inte. Med nivåmätare finns möjligheter att öka servicen och sänka kostnaderna. Vi bjuder in till seminarium där det finns möjlighet höra mera om våra pilotprojekt och träffa oss som jobbar med dessa frågor. Martin Edofssson från Blink Service kommer även berätta om deras arbete med att bygga upp stadsnät for LoRaWAN.


Medverkande

Tomas Thernström

Avfallsstrateg, Södertälje kommun

 

Linfan Zhang
Norrsidan Innovation

 

Martin Edofsson
Blink Service