Kan solceller rädda världen?

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Hör Stefan Sundelius från Telge Energi berätta om Solkraftsrevolutionen i världen och i Sverige.

Att hindra den globala temperaturhöjning från att nå 2 grader har på senaste tiden blivit en alltmer prioriterad fråga för många av världens alla länder. Den enklaste och snabbaste åtgärden för att minska CO2 utsläpp är att ställa om energiproduktion från fossil energi (kol, gas, och olja) till förnybar energi. Nu har den omställningen äntligen tagit fart och vi ser att fantastisk tillväxt av solkraft i samtliga världsdelar. I Sverige ligger vi långt efter många länder men nu ser det ut som att solrevolutionen kommer till Sverige.


Medverkande

Stefan Sundelius