Sänk trösklarna till NA & teknik i tidig ålder

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Läsfrämjarinstitutet – finalist i SSCP innovationspris – berättar om sitt framgångsrika sätt att skapa förändring tidigt i barns liv. LFI-metoden syftar till att förändra bildning-, läs- och kulturvanor hos barn och familjer med låg vana att besöka teknik,- vetenskap- och kulturinstitutioner. Metoden är skalbar och kan modifieras för att angripa många samhällsutmaningar. 

På seminariet får du veta vad det är som gör att vi lyckas nå ut till en målgrupp som många institutioner har svårt att nå samt en upplevelsebaserad inlärning. 

Samhället står inför stora utmaningar med segregation, klyftor mellan de som kan teknik och de som inte kan, vissa gruppers avsaknad av resurser och förmåga att intressera och prioritera naturvetenskap och teknik. Dessa har en klass-, köns- och geografisk dimension. Vi har en polarisering i samhället med växande misstro till kunskap och vetenskap. Framtiden är teknologi och vi riskerar att vissa målgrupper blir i tech-utanförskap. Lärosäten och näringsliv behöver konstant studenter/arbetskraft för framtida kompetensförsörjning. LFI-metoden banar väg för detta och sänker trösklarna till naturvetenskap och teknik. 

 

OM LFI: 

Nominerad till årets innovation 2018

Årets initiativ i Södertälje kommun, 2016

Utsett till ett av de 13 bästa Årets initiativ av Social Forum, 2016

LO:s kulturpris nationellt, 2016

Årets viktigaste insats av Assyriska kvinnoförbundet, 2015

5i12 priset i Södertälje, 2015

Årligen har vi 15 000 besök. 7000 böcker har delats ut till barnen. Ca 400 personer har tagit del av vår metodutbildning. Metoden finns beskriven i ”Läsa för integration – en metodhandbok.” Verksamheten har utvärderats av från Institutet för sociala effekter. 


Medverkande

Marlen Eskander

 

Per Georg Sörås

 

Yelda Hadodo

 

Jara Nordin