Lean och daglig digital styrning (FULLBOKAT)

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Lean har använts av många framgångsrika företag, där daglig styrning med visualisering och pulsmöten vid analoga whiteboard-tavlor är ett av de mest frekvent använda verktygen. Högre servicegrad, kvalitet och effektivitet är vanliga effekter, och eftersom det sker genom involvering av medarbetarna i problemlösning och förbättringsarbete känns det också extra meningsfullt som arbetssätt.

Genom att digitalisera tavlan har MEVISIO utvecklat konceptet så att det även kan dra nytta av den digitala världens fördelar. Detta gör det exempelvis lättare att lyckas med daglig styrning i flera nivåer, koppla det till arbetet med ständig förbättring, samt för att kunna använda sig av konceptet även om verksamheten är geografiskt utspridd.

Under seminariet får du en introduktion i skillnaden mellan analog och digital daglig styrning, och du får även ta del av erfarenheter från verksamheter som har påbörjat den digitala resan.

Vi bjuder på lunch!


Medverkande

Mats Ljungqvist

Co-founder, MEVISIO Inc