Mänskliga sinnen i artificiell intelligens

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Vad är artificiell intelligens, AI? Hur kan vi använda det och vad finns det för etiska dimensioner i användandet av AI både nu och framöver? Inte minst, hur pågår diskussionerna i Bryssel angående utvecklingen av AI?

Anne Håkansson, docent och lektor vid ICT-skolan, KTH och har över 25 års erfarenhet av forskning inom flera olika AI-områden. Hennes forskningsintressen ligger inom modellering och visualisering av kunskap och resonemangsstrategier i intelligenta system. På senare tid har hon applicerat AI tekniker för Cyber-physical Systems, infrastructure and reasoning samt arbetat med att kombinera mänskliga sinnen i AI-system (AIC-system)

Varmt välkomna till Europa Direkt Södertäljes evenemang under Science Week!

 


Medverkande

Anne Håkansson

Docent och Lektor, KTH