Sammanhållen vård och social omsorg – hinder och möjligheter

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är i många avseenden världsledande men när det kommer till samverkan mellan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens aktörer finns ännu mycket kvar att förbättra. Bristande samverkan drabbar idag framförallt personer med sammansatta behov, och för dessa finns mycket att tjäna på insatser som sträcker sig över de traditionella organisations- och professionsgränserna.

I Södertälje finns en lång och unik historia av hållbar samverkan mellan kommun och landsting riktat till personer med psykisk sjukdom/ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Vad kan denna historia lära oss? Vilka utmaningar har kantat framväxten av den unika samverkansmodellen och vilka möjligheter har detta inneburit för patienter, brukare, anhöriga och professionella?