Samordna era utvecklingsprojekt – Integrerat utvecklingsarbete i samklang

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Vad säger forskningen om hur utvecklingsprojekt blir effektiva och hållbara. Hur kan dessa forskningsresultat tillämpas i ditt företag?

I alla organisationer pågår någon form av förändring och utveckling och i många organisationer bedrivs flera utvecklingsprojekt samtidigt. Dessa projekt brukar benämnas på olika sätt, till exempel verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling, produktionsutveckling, kompetensutveckling, systemutveckling, arbetsmiljöutveckling, ledarskapsutveckling, arbetslivsutveckling, personalutveckling eller organisationsutveckling.

Utvecklingsprojekt är bra på att föreslå lösningar

Projekten bedrivs ofta separat för avgränsade problem. Vi vet att utvecklingsprojekt brukar vara bra på att föreslå en lösning på det aktuella problemet. Det blir ofta den första lösningen som löser problemet på ett bra sätt som anammas. Vanligen tenderar sådana lösningar att skapa oförutsedda bieffekter och ibland problem för andra enheter eller avdelningar inom organisationen. Vi vet också från forskningen att dagens problem oftast är komplexa och multifaktoriella. Då fungerar inte enkla lösningar utan problemen måste angripas från flera synvinklar samtidigt. Utvecklingsprojekt med detta bredare synsätt får oftast bättre och mer hållbara effekter. Ett sådant synsätt är Människa-Teknik-Organisation (MTO), som visar att varje företag/organisation är beroende av att samspelet mellan människorna, tekniken och organisationen är avgörande för att helheten ska fungera väl.

Program

13.15 Inledning, Jörgen Eklund, professor

13.25 Digitalisering – inte bara en teknikfråga, Mattias Elg, professor

13.45 Visualisering – mer än teknik och organisation, Martina Berglund,
universitetslektor

14.05 Återgång i arbete – mycket människa och lite organisation, Christian Ståhl, biträdande professor och Isa Moldvik, doktorand

14.45 Effektiv kompetensutveckling – en fråga om styrning, störning och stöd, Per-Erik Ellström, professor

15.05 Workshop och diskussioner i grupper

14.25 Fika

15.40 -16.00 Sammanfattning av diskussionerna och avslutning

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

KTH bedriver forskning i Södertälje i samverkan med HELIX Competence Centre.


Medverkande

Helix
Linköpings universitet

 

KTH Södertälje