Simulering- en träningsmetod för säkrare vård

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Den i dag komplexa och högteknologiska sjukvården har en längre tid inspirerats av flyg- och kärnkraftsindustrins goda erfarenheter av simulering som metod för ökad säkerhet. Med simulering kan en situation eller miljö skapas som efterliknar verkliga händelser i syfte att träna, lära, utvärdera, testa eller skapa förståelse för system eller mänskliga handlingar. Att låta studenter och sjukvårdspersonal systematiskt träna upp färdigheter och samarbetsförmåga på avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter är ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet.

Södertälje sjukhus utvecklar nu sin utbildningsmiljö genom att öppna ett KTC- Kliniskt Tränings Center- med plats för såväl toppmodern simuleringsutrustning som god lärarkompetens. Under programpunkten kommer flera metoder för simulering att visas och demonstreras, bland annat avancerad hjärt-lungräddning och träning i arbetssätt på vårdavdelning

Vi kommer även att demonstrera olika sätt att träna genom att simulera under After Work Chill & Meet 30/1 och 31/1 mellan 16.00-18.00.