DigiLog – Digital och Fysisk testbädd för Produktionslogistik

Välkommen till en frukostföreläsning och demonstration där du får ta del av ny teknik för att knyta samman digitala och fysiska logistik- och produktionsmiljöer.

Realtidssystem, interoperabilitet, cyber-fysiska system, autonomi och digitala tvillingar – orden är många för att beskriva framtidens produktionslogistikmiljöer. KTH Södertälje, tillsammans med Scania och AstraZeneca, presenterar och visar upp en miljö för produktionslogistik där en digital tvilling speglar vad som sker i den fysiska miljön. Det skapar helt nya möjligheter för förståelse, lärande, analys, utveckling och innovation.

Vi bjuder på eko-frukost!


Medverkande

Jannicke Hauge

Universitetslektor, KTH Södertälje

 

Magnus Wiktorsson

Professor, KTH Södertälje

 

Masoud Zafarzadeh

Doktorand, KTH Södertälje