Södertälje satsar för att bli framtidens Kunskapsstad

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 planeras 20.000 nya bostäder, nya trafikleder, utbyggd kanal, stadskärnan utvecklas med bostäder, parker, hotell och serviceanläggningar.

Södertälje Sjukhus expanderar och med ett nytt akutsjukhus. Stockholm Syd vid Almnäs och Mörby där det kommer att bli 1000 hektar industri, logistik och kontor.

Det ska bli attraktivare att bo och leva i Södertälje och antalet besökare till staden ska bli fler. Vi bygger Södertälje som Kunskapsstad, en dynamisk plats i södra Stockholmsregionen.

Program

13:30 Välkommen Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun 

13.35 -13.40 Södertälje Science Park som nod för utveckling, Robert Kingfors VD

13.40-14.00 Södertälje växer framtida planer och utveckling av Södertälje och Norra Stadskärnan med Södertälje Science Park, hjärtat i Kunskapsstaden, Isak Ericsson och Eleanor Holm, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun.

14:00-14:10 Nya Södertälje Sjukhus ett av Sveriges modernaste sjukhus får en central roll i sydvästra Stockholm, Christophe Pedroletti, vd, Södertälje Sjukhus.

 Vi som fastighetsägare satsar på Södertälje
14.10-14.15 Nytt stort konferenshotell i centrala Södertälje, Anders Wahlund, Elite Hotels.

14:15-25 Betydelsen av att skapa levande rum i staden,
Stadsrum utvecklar fastigheter i kombination med upplevelser och bostäder i staden, Jens Halvarsson, Utvecklingschef/ COO, Stadsrums fastigheter.

14:25-14:30 Avslutning  Rickard Sundbom, stadsdirektör, Södertälje kommun

 


Medverkande

Rickard Sundbom

stadsdirektör, Södertälje kommun

 

Isak Ericsson
Samhällsbyggnadskontoret

 

Christophe Pedroletti

VD, Södertälje sjukhus

 

Anders Wahlund
Elite Hotels

 

Jens Halvarsson

Utvecklingschef, Stadsrums fastigheter