Stads- och Samhällsplanering

Staden och samhället är under snabb förändring och det är många faktorer som påverkar; miljön, digitaliseringen, urbaniseringen. Denna förändring kräver nya bostäder, nya utbildningar och nya innovationer när nya jobb skapas medan andra försvinner. Uppdatera dig på det som händer och kommer att hända!