Stads- och Samhällsplanering

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Staden och samhället är under snabb förändring och det är många faktorer som påverkar; miljön, digitaliseringen, urbaniseringen. Denna förändring kräver nya bostäder, nya utbildningar och nya innovationer när nya jobb skapas medan andra försvinner. Uppdatera dig på det som händer och kommer att hända!