Vad finns det för stöd för att utveckla ditt företag?

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Mellan 15.15-16.00 kommer vi att synliggöra vilka olika typer av stöd som finns för dig som utveckla ditt företag, därefter kommer vi under en timme att utifrån ett eller flera företag resa visa vilka olika typer av stöd som finns hos offentligt finansierade främjare.

Ett eller flera företag berättar om sin utvecklingsresa och hur de kan erhålla stöd i olika skeenden. Under tiden kan deltagare genom Menti ställa frågor om sina utmaningar och på vilket sätt de kan få stöd och utifrån workshopens olika frågor som kommer upp plus företagens resa skickas dokumentation ut till deltagarna.

Efter workshopen så kan man prata med de olika främjarna som finns i olika montrar i anslutning till workshopssalen.

Deltagare 

  • Coompanion
  • Nyföretagarcentrum
  • UIC
  • Almi
  • Business Sweden
  • EKN
  • Rise
  • Enterprise Network Europe