Vägar till hållbart digitalt arbetsliv (FULLBOKAT)

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Att diska av mejlen vid middagsbordet och sms:a med barnen på arbetsmötet har blivit en del av mångas vardag. Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv är ett forskningsprojekt där man undersöker hur anställda, medarbetare, personalfunktioner med flera upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. Fokus i seminariet är individens och gruppens förhållningssätt till gränser och vad det kan få för konsekvenser.

(Glöm inte mobilen!)

Kristina Palm är prefekt för institutionen Hållbar Produktionsutveckling vid KTH Södertälje, men också forskare vid Karolinska Institutet och projektledare för det pågående forskningsprojektet ”Vägar till ett hållbart arbetsliv”.

Vi bjuder på eko-frukost!


Medverkande

Kristina Palm

prefekt, KTH Södertälje