Valbar framtid? Ett resonemang kring hållbar träbyggnad

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Vi väljer att sortera våra sopor och att återvinna, vi tänker energisnålt när det gäller uppvärmning och för transporter. Även vårt bostadsval är viktigt ur hållbarhetsperspektiv och de flesta av oss vill göra bra val. Till exempel kan trästommar binda stora mängder koldioxid under hela sin livslängd vilket är klimatsmart för byggnader. Men vem väljer träbyggnader? Och hur kan man göra i Södertälje?

Här får vi kopplingar och jämförelser mellan olika orter i Sverige, exempel på träbyggnad och tankar kring stadsutveckling, boendeformer och nya möjligheter.

>Karin Löfgren och Alexia Staaf från AIX Arkitekter tar med oss på ett spännande eftermiddagsseminarium om hållbart boende”.

Anmälan

Anmälan sker via via e-post till: erja.wikner@telge.se


Medverkande

Alexia Staaf
AIX Arkitekter

 

Karin Löfgren
AIX Arkitekter