Välfärdsteknik som kan utveckla din verksamhet inom vård och omsorg

Utvecklingen av teknik och arbetssätt tillsammans ger möjlighet till nya arbetsuppgifter. Det kan göra yrket mer attraktivt och därmed locka till sig nya medarbetare och de som finns i yrket i dag kan utvecklas i sin yrkesroll. Södertälje kommun vill  därför tillsammans med Campus Telge bjuda in till kunskaps- och idéutbyte om hur kompetensfrågan möjligen kan lösas. För att få inspiration kommer det inledas med intressanta exempel från experter på område.

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar som:

  • Förvaltningschef, områdeschef, kontorschef eller motsvarande inom social och omsorgsverksamhet i en kommun
  • Verksamhetschef på ett privat företag som utför vård och omsorg
  • Motsvarande som ovan inom landstingsverksamhet.

Anmälan senast 24 januari.

Välkommen!


Medverkande

Joel Holm

 

Katja Wibell

 

Marie Eriksson

 

Cathrine Haglund