Välfärdsteknik som kan utveckla din verksamhet inom vård och omsorg

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Utvecklingen av teknik och arbetssätt tillsammans ger möjlighet till nya arbetsuppgifter. Det kan göra yrket mer attraktivt och därmed locka till sig nya medarbetare och de som finns i yrket i dag kan utvecklas i sin yrkesroll. Södertälje kommun vill  därför tillsammans med Campus Telge bjuda in till kunskaps- och idéutbyte om hur kompetensfrågan möjligen kan lösas. För att få inspiration kommer det inledas med intressanta exempel från experter på område.

Alla är välkomna men seminariet är särskilt intressant för dig som arbetar som förvaltningschef, områdeschef, kontorschef eller liknande inom social och omsorg i kommun, landsting eller inom den privata sektorn. Välkommen!


Medverkande

Joel Holm

 

Katja Wibell

 

Marie Eriksson

 

Cathrine Haglund